แนะนำฟรีแลนซ์-คนทำอาชีพอิสระ เรียนรู้ประกันสุขภาพ เตรียมพร้อมรับมือความไม่แน่นอนในอนาคต

กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2566 – ปัจจุบันตลาดแรงงานมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากเทรนด์ความนิยมที่คนหันมาประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ รวมถึงทำธุรกิจส่วนตัวกันมากขึ้น เพราะหลายคนต้องการความยืดหยุ่นให้กับชีวิตและอยากเป็นนายตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอิสระที่ได้มาอาจมาพร้อมความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งรายได้ที่ไม่แน่นอน รวมถึงสวัสดิการที่จำกัด นอกจากนี้ยังต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด ทั้งนี้ สิ่งที่ชาวฟรีแลนซ์และคนประกอบอาชีพอิสระไม่ควรมองข้าม คือทางเลือกในการสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันให้ตัวเองในอนาคต เช่น การทำประกันที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์

ทาง เอไอเอ ได้จัดทำแบบสำรวจระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 เพื่อทำความเข้าใจมุมมองและความต้องการต่าง ๆ ด้านประกันสุขภาพของฟรีแลนซ์ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวในเชิงลึก โดยการสอบถามความคิดเห็นของฟรีแลนซ์กลุ่มตัวอย่าง 100 คนที่ทำประกันสุขภาพกับ เอไอเอ โดยในจำนวนนี้ 44% เป็นฟรีแลนซ์ที่อยู่ในกลุ่มอายุ 30-39 ปี, 22% อยู่ในกลุ่มอายุ 20-29 ปี, 20% อยู่ในกลุ่มอายุ 40-49 ปี, 8% อยู่ในกลุ่มอายุ 50-59 ปี และ 6% ในกลุ่มอายุ 60-69 ปี ตามลำดับ โดยผลสำรวจได้เผยถึงเหตุผลสำคัญที่ฟรีแลนซ์เลือกมีประกันสุขภาพ ดังต่อไปนี้

สุขภาพต้องมาก่อน

ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการมีประกันคุ้มครองที่ครอบคลุมการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความจำเป็นเรื่องการมีแผนประกันที่คุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพยามเจ็บป่วย ผลสำรวจพบว่า 42% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการทำประกันคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และ 33% มีประกันคุ้มครองโรคร้ายแรง สะท้อนให้เห็นว่า ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อมด้านหลักประกันสุขภาพเพื่อรับมือกับภาระทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นยามเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรงขณะที่อีก 25% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีการทำประกันชดเชยรายได้เพื่อเป็นหลักประกันและสร้างความอุ่นใจ หากตนเองไม่สามารถทำงานได้เมื่อเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

สร้างความอุ่นใจไร้กังวล

แม้ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้สิทธิความคุ้มครองประกันบ่อยครั้งในแต่ละปี แต่การมีความคุ้มครองเอาไว้ก็เป็นเรื่องสำคัญในกรณีฉุกเฉินเมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลหรือมีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์แบบไม่คาดคิด โดย 90% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า ใช้บริการเคลมสิทธิประกันสุขภาพน้อยกว่า 3 ครั้ง/ปี ขณะที่ 9% ใช้สิทธิ 3-10 ครั้ง/ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญกับการมีความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพเอาไว้เพื่อช่วยดูแลด้านการเงินในช่วงวิกฤต ทั้งนี้แม้ว่าสัดส่วนผู้ที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพบ่อยที่สุดต่อปี  (6-10 ครั้ง/ปี) จะมีเพียงเล็กน้อย หรือเท่ากับ 1% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แต่การมีประกันที่เชื่อถือได้ไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อต้องใช้บริการทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกลุ่มนี้ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ

เหตุผลสำคัญที่ฟรีแลนซ์เลือกซื้อประกันสุขภาพนั้น คือความต้องการความมั่นคงทางการเงินและเพื่อสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิต จะเห็นได้ว่า ฟรีแลนซ์ให้ความสำคัญในการดูแลตนเองและครอบครัวหากเกิดกรณีจำเป็นที่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางการเงินในยามฉุกเฉิน ทำให้เห็นว่าฟรีแลนซ์เข้าใจถึงการมีประกันเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยบางส่วนยังซื้อประกันสุขภาพเพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้พวกเขารักษาสถานะทางการเงินและบริหารจัดการแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม

เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างสะดวกสบาย

ผลสำรวจเผยว่า 68% ของฟรีแลนซ์ใช้แอปพลิเคชัน AIA+ (เอไอเอ พลัส) เพื่อเข้าถึงบริการและรับสิทธิพิเศษที่พันธมิตรของเอไอเอมอบให้ โดย AIA+ ได้รวมบริการของ AIA iService (เอไอเอ ไอเซอร์วิส) และ AIA Vitality (เอไอเอ ไวทัลลิตี้) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการกรมธรรม์และเข้าถึงบริการที่จำเป็น ทั้งการชำระเบี้ยประกันภัย การตรวจสอบรายละเอียดของกรมธรรม์ การรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (AIAPAY) การเคลมสิทธิประกัน รวมถึงการสะสมคะแนนผ่าน AIA Vitality ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามเงื่อนไขของโครงการ เพื่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดี

นอกจากนี้ ฟรีแลนซ์ยังสามารถใช้ระบบติดตามสุขภาพที่สแกนผ่านระบบจดจำใบหน้า* ในแอปฯ เอไอเอ พลัส ขณะที่ผู้ใช้ฟีเจอร์ AIA Vitality ยังสามารถร่วมหลากหลายกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีขึ้น พร้อมสิทธิรับรางวัลพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ว่า “Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

คุณจุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา ดิจิทัล โซลูชันส์ แอนด์ ดีไซน์ เอไอเอ เวลเนส กล่าวว่า “กลุ่มอาชีพฟรีแลนซ์เป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องเผชิญกับความท้าทายเฉพาะตัว เราพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของพวกเขาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและความต้องการของกลุ่มนี้ให้มากขึ้น โดยเรามีการนำเสนอบทความและเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนถึงการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้ฟรีแลนซ์มีความพร้อมรอบด้าน ซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น โดย เอไอเอ ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้เพื่อนำเสนอบริการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งนอกจากจะช่วยวางแผนอนาคตทางการเงินแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของการมีสุขภาพที่แข็งแรงและชีวิตที่มั่นคงยิ่งขึ้นด้วย”

คำแนะนำสำหรับฟรีแลนซ์ในการเลือกแผนประกัน

การเตรียมพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเป็นสิ่งสำคัญ และในขณะเดียวกัน ฟรีแลนซ์ก็มีความกังวลอยู่ไม่น้อยเมื่อต้องทำความเข้าใจแบบประกันรูปแบบต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ด้วยเหตุนี้เอไอเอจึงมีคำแนะนำ 5 ข้อ ในการพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์ประกันอย่างชาญฉลาด

  1. ประเมินความเสี่ยง: ลองสำรวจความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นฟรีแลนซ์ โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ โอกาสทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ เพื่อให้เข้าใจถึงเงื่อนไขความต้องการของตัวเอง และช่วยให้สามารถเลือกแผนประกันที่คุ้มครองได้อย่างเหมาะสม
  2. หาข้อมูลตัวเลือกแบบประกัน: ค้นหาข้อมูลบริษัทประกันและกรมธรรม์สำหรับฟรีแลนซ์อย่างละเอียด เปรียบเทียบความคุ้มครอง ค่าลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันภัย และรีวิวจากลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจ
  3. เลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม: เลือกประกันที่ให้ความคุ้มครองเหมาะกับบริบทความต้องการของตัวเอง เช่น ในกรณีที่คุณมีความทุพพลภาพหรือมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือกรณีทำงานในสายงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานที่ต้องขับรถเป็นประจำ หรือหากอายุมากขึ้น และต้องมีการดูแลเป็นพิเศษและตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ
  4. ออมเงินก้อนยามฉุกเฉิน: นอกเหนือจากการมีประกันแล้ว ควรพิจารณากองทุนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือช่วงเวลาที่มีรายได้เข้ามาน้อย โดยอาจแยกเก็บเงินส่วนนี้ไว้ในบัญชีออมทรัพย์ต่างหากเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมสำหรับระยะเวลา 3-6 เดือน
  5. ปรึกษาผู้ให้บริการมืออาชีพ: รับคำแนะนำจากตัวแทนประกันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนสำหรับกลุ่มฟรีแลนซ์ ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะกับแต่ละบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่า คุณจะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมในการวางแผนดูแลความมั่นคงทางการเงินในอนาคต

ไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ที่คร่ำหวอดในวงการมานานหรือจะเพิ่งเริ่มต้นก้าวเข้าสู่โลกของอาชีพอิสระก็ตาม การรู้จักวางแผนบริหารจัดการอนาคตทางการเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การทำความเข้าใจความเสี่ยงและวางแผนให้พร้อมรับเหตุไม่คาดคิดสามารถช่วยสร้างเกราะคุ้มกันด้านการเงินและช่วยให้ตักตวงอิสระจากการเป็นฟรีแลนซ์ได้อย่างเต็มที่

———————————————————-

* ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้า เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้จากหลายสาเหตุ ฟีเจอร์นี้ไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์ หากท่านมีอาการ โปรดพบแพทย์

####

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทเอไอเอ

กลุ่มบริษัทเอไอเอ และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “เอไอเอ” หรือ “กลุ่มบริษัทเอไอเอ”) เป็นกลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ มีบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาใน 18 ประเทศทั่วเอเชียแปซิฟิก ทั้งในประเทศจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย กัมพูชา อินโดนีเซีย เมียนมาร์ นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน (จีน) เวียดนาม บรูไน และเขตปกครองพิเศษมาเก๊า และเป็นผู้ถือหุ้นร่วมทุน 49% ในประเทศอินเดีย 

เอไอเอเริ่มต้นธุรกิจครั้งแรกในเมืองเซี่ยงไฮ้เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา ในปี 2462 โดยเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) ในด้านเบี้ยประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต และเป็นผู้นำตลาดโดยส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 302 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

กลุ่มบริษัทเอไอเอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในการออมเงินระยะยาวและความคุ้มครองชีวิตแก่ลูกค้าบุคคลผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ทั้งการประกันชีวิต การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินในวัยเกษียณ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทเอไอเอยังให้บริการลูกค้าองค์กรผ่านผลิตภัณฑ์สวัสดิการพนักงาน ประกันสินเชื่อ และให้บริการเป็นผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านเครือข่ายตัวแทน พันธมิตรและพนักงานทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยเอไอเอมีลูกค้าที่ถือครองกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลที่มีผลบังคับมากกว่า 40 ล้านกรมธรรม์ และเป็นสมาชิกกรมธรรม์ประกันกลุ่มมากกว่า 17 ล้านคน

กลุ่มบริษัทเอไอเอจดทะเบียนในกระดานหุ้นหลักของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ภายใต้รหัสหลักทรัพย์ “1299” สำหรับ American Depositary Receipts (ระดับ 1) มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (Over-the-Counter) ภายใต้สัญลักษณ์ AAGIY

Posted in PR

Leave a Reply