รถไร้คนขับมีแชทบอทคุยกับคนนั่ง ในอนาคตจะใช้ภาษาฝึกฝนสอนให้มันเก่งขึ้น

Wayve สตาร์ทอัพรถยนต์ไร้คนขับ ติดตั้งแชทบอทแบบเดียวกับ ChatGPT ให้กับรถ ทำให้มันสมาร์ทมากขึ้น

ผู้โดยสารสามารถสื่อสารกับมันเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจขับขี่ และจะได้คำตอบกลับมาทันที

ตัวอย่างคำถามและคำตอบ เช่น

ถาม: “คุณเห็นอันตรายอะไรบ้าง?”

ตอบ: “มีโรงเรียนอยู่ด้านซ้ายมือ”

ถาม: “ทำไมคุณถึงหยุดรถ?”

ตอบ: “เพราะมีสัญญาณไฟแดง”

การติดตั้งซอฟต์แวร์โมเดลภาษากับรถไร้คนขับ ทำให้ผู้พัฒนาเข้าใจมันมากขึ้น และสามารถปรับปรุงมันได้ง่ายขึ้น มันตอบได้ว่าการตัดสินใจต่างๆใช้เหตุผลอะไร

ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ในอนาคตมันอาจพัฒนาไปถึงขั้นที่วิเคราะห์ถึงข้อบกพร่องของตัวมันเองได้ ผู้สร้างซอฟต์แวร์ไม่ต้องพึ่งพาการดูจากวิดีโอเพียงอย่างเดียว

สรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น คือ เรากำลังมีรถไร้คนขับที่เชื่อมต่อกับ Generative AI ที่เข้าใจภาษามนุษย์ สื่อสารได้ด้วยภาษา มันบอกเราให้รู้ได้ว่า มันคิดอะไรอยู่ เกิดอะไรขึ้นระหว่างการขับรถ ตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ด้วยเหตุผลใด

Wayve ไม่ใช่บริษัทแรกที่นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาฝึกฝนหุ่นยนต์ มีบริษัทอื่นอีกหลายแห่งกำลังทำในลักษณะเดียวกัน

Google, Covariant กำลังฝึกฝนหุ่นยนต์ที่เอาไว้ใช้ภายในบ้าน ให้เข้าใจภาษาธรรมชาติในการตอบคำถาม

การนำ Generative AI มาเชื่อมกับ รถไร้คนขับ หุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ AI เป็นสมอง ทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตมีสมองขึ้นมา และสามารถฝึกฝนให้มันเรียนรู้ได้แบบเดียวกับการสอนคน

Wayve ตั้งเป้าไว้ว่า ต่อไปจะใช้วิธีฝึกฝนรถไร้คนขับด้วยการสอนมันด้วยภาษาคน บอกให้มันทำอะไร หรือไม่ทำอะไร ตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

คงไม่ต่างจากการสอนทฤษฎี แล้วให้มันนำไปประยุกต์ใช้เอง

ถ้าเป็นแบบนี้ จะทำให้การฝึกฝนรถไร้คนขับหรือหุ่นยนต์ทำได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้นมาก

แต่ยังมีคำถามอยู่ว่า… จะไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหน?https://www.technologyreview.com/2023/09/14/1079458/this-driverless-car-company-is-using-chatbots-to-make-its-vehicles-smarter/?fbclid=IwAR0_ef_e5lvAjJfLVVTkxQncS0g1lTZEXfK04d839P5-tUA1mvrkv6Y0gFE

Leave a Reply