จีนลงโทษเด็ดขาดผู้เกี่ยวข้องวัคซีนพิษสุนัขบ้าปลอม เจ้าหน้าที่รัฐผู้อนุมัติพยายามฆ่าตัวตายหนีความผิด คนจีนเดือดจัด เด็ก210,000คนได้รับวัคซีนปลอม

ปี 2050 ญี่ปุ่นผลิตแต่รถอีวี 100% และไฮบริดที่มีเครื่องยนต์ใช้น้ำมัน สอดคล้องกับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทย ประเทศผู้ผลิตรถรายใหญ่ไม่อยากเปลี่ยนเร็ว