การรีวิวสินค้าจากผู้ใช้จริง มีคุณมากกว่าโทษ ลูกค้ายุคนี้ฉลาดซื้อฉลาดใช้ หาข้อมูลได้ง่าย ขายความโปร่งใส ขายความจริง ไม่หลอกลวง