พระจันทร์ประดิษฐ์กำลังจะเกิดขึ้นในจีน สะท้อนแสงอาทิตย์กลับโลกยามค่ำคืน ปี2020เริ่มใช้เมืองเฉินตู มณฑลเสฉวน ประหยัดค่าไฟของเมืองปีละ$173ล้าน