บิล เกตส์ กักเก็บอาหารไว้ในห้องใต้ดิน สมัยเด็ก เตรียมไว้หนีสงครามนิวเคลียร์ ปัจจุบันยังตุนอาหาร เตรียมไว้หนีไวรัส รู้ล่วงหน้ามานาน โลกจะเจอโรคระบาด