ภัยแล้งไทยที่เลวร้ายที่สุดในสี่ทศวรรษ อ่างเก็บน้ำกว่าครึ่งมีน้ำให้ใช้ต่ำกว่า50% น้ำทะเลไหลย้อนสู่แม่น้ำที่มีระดับต่ำกว่า วิกฤติเศรษฐกิจเกษตรกรไทย11ล้านคน