แอปใหม่ตรวจจับคนติดเชื้อ COVID-19 AI ฟังเสียง วิเคราะห์ว่าติดเชื้อหรือไม่? ตรวจผ่านสมาร์ตโฟน รวดเร็ว ราคาถูก มีข้อมูลมากขึ้น ความถูกต้องมากขึ้น

Googleให้พนังงาน100,000คนทำงานที่บ้าน พื้นที่อเมริกาเหนือ แคนาดา อเมริกา ไม่เปิดรับให้คนภายนอกเข้าสำนักงาน ลดความหนาแน่นคน ลดแพร่เชื้อไวรัส