วิดีโอเกม วิธีรักษาสุขภาพจิตต้นทุนต่ำ ลดปัญหาโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล มีคนเล่นเกมทั่วโลก 2,700 ล้านคน ประชากรโลก 14% มีปัญหาทางจิต

แฮกพันธุกรรมยุง ลดไข้เลือดออก 77% ปล่อยยุงที่มีเชื้อ วูลบัคเคีย สู่ธรรมชาติ ผสมพันธุ์ยุงชนิดอื่น ทำให้มันเป็นหมัน ยุงไม่หมดโลก ยังอยู่ในห่วงโซ่อาหาร