นักวิทยาศาสตร์พบวิธีตรวจมะเร็งจากเลือด ตรวจครั้งเดียวรู้ล่วงหน้าก่อนอาการเกิดเป็นปี การทดสอบได้ผลดี อีก2-3ปีนำออกใช้ทั่วไป