ในสมัยก่อนบอกกันว่าดีดีทีปลอดภัยกินได้ด้วย แต่พอใช้กันมากๆถึงรู้ว่ามีโทษ ทำให้สัตว์สูญพันธุ์ เป็นสาเหตุของมะเร็ง จากที่เคยเชื่อว่ากินได้ วันนี้เอาไว้ใช้ฆ่าตัวตาย