อีลอน มัสก์ เป็นต้นกำเนิด Hyperloop เปิดให้ใครที่สนใจเอาไปพัฒนาต่อได้ วิ่งด้วยความเร็วเสียง 1200/กม.ชม. เริ่มทดลองกับคนแล้ว

WeChat เริ่มจ่ายเงินแบบข้ามแดนได้แล้ว ฮ่องกง สิงคโปร์ ใช้มือถือจ่ายเงินในจีนได้ จีนกลายเป็นสังคมไร้เงินสดเต็มรูปแบบ บัตรเครดิตตลาดเล็กอยู่แล้ว จะยิ่งลำบาก