การทดลองเครื่องบินไฮเปอร์โซนิคจีน ครั้งแรกในโลกที่สร้างโดยมหาวิทยาลัย ไม่ได้สงวนเทคโนโลยีไว้กับทหารแล้วอนาคตเดินทางไปทุกที่ทั่วโลกใน2ช.ม.