ก๊าซเรือนกระจกปล่อยมาจากหลายด้าน ไฟฟ้า เกษตร โรงงาน คมนาคม ก่อสร้าง บิล เกตส์ แนะนำให้คิดแบบภาพรวม โลกต้องการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม