เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน มันกำหนด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เป็นอย่างที่เขาเป็น ผู้ใหญ่อาจมีปัญหา ปรับตัวไม่ทันเด็ก

อินเตอร์เน็ต ข้อมูลเชื่อได้และเชื่อไม่ได้ มันเป็นความรู้ที่ผสมปนเปกันอยู่มากมาย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นแหล่งความรู้ชั้นดี