ผลการศึกษาเผย องค์กรเกือบ 4 ใน 10 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับมือกับปัญหาและความท้าทายด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ได้อย่างเหมาะสม

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตยานพาหนะโลก รถโดยสาร รถบรรทุก เครื่องบิน เรือ สเปซเอ็กซ์ส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตไปได้ทุกที่บนโลก