การผูกขาดทางธุรกิจ ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน เอาเปรียบผู้บริโภค ผู้ผลิตเนื้อไก่อเมริกาโดนฟ้อง ฮั้วราคากัน 10 ปี ยอมจ่ายเงิน $181 ล้าน คืนให้ผู้ซื้อไก่