ดีลอยท์วิเคราะห์ ผลกระทบของเมตาเวิร์สต่อ GDP ทั่วเอเชียอาจพุ่งสูงถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปีภายในปี 2578 หากมีการลงทุนอย่างยั่งยืน