เฟซบุ๊กวิจัยสารพัดกิจกรรมคนทั่วโลก  AI ได้เห็นได้ยินในมุมมองคนลงมือทำ หุ่นยนต์มีข้อมูลที่เหมือนการจับมือทำ AR มีข้อมูลผู้เชี่ยวชาญให้เลียนแบบ