อีลอน มัสก์ ทำให้ลิงใช้สมองสั่งงานคอม อนาคตมนุษย์ใช้สมองสั่งงานคอม-มือถือ ไม่ต้องใช้ นิ้วโป้ง เสียง คีย์บอร์ด เมาส์ ถ้าสมองทำงานได้ อัมพาตก็ไม่มีปัญหา