ทรินา โซลาร์ ซึ่งยึดมั่นในหลักการที่มุ่งเน้นการประหยัดต้นทุนต่อหน่วย (LCOE) กำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เข้าสู่ยุคที่มีการใช้โซลาร์ เซลล์แบบ 600W+