แรงงานจีนเครียด ออโตเมชั่นแย่งงาน รัฐบาลจีนตั้งเป้าใช้หุ่นยนต์แทนแรงคน รายใหญ่ปรับระบบแล้วเหลือแต่รายเล็ก คนงานจีน100ล้านคน เสี่ยงตกงาน

หุ่นยนต์เพื่อคนอัมพาตสตาร์ทอัพญี่ปุ่น จ้างคนนอนติดเตียงคอยควบคุมหุ่นยนต์ คนป่วยใช้หุ่นยนต์เป็นตัวแทนในสังคม พัฒนาไว้ใช้ประโยชน์ในยุคสังคมสูงวัย