Acrobat Pro ปรับปรุงฟังก์ชั่น e-Sign เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทรานส์ฟอร์มงานเอกสารสู่ดิจิทัล พร้อมเข้าถึงลูกค้าดิจิทัลทุกที่ ทุกเวลา

รายงานผลการศึกษา VMware Digital Frontiers 3.0 เผย 86% ของผู้บริโภคในไทยเป็น “digitally curious” หรือ “digital explorers” และมีระดับการยอมรับประสบการณ์ดิจิทัลสูงที่สุดในโลก พร้อมระบุคาดหวังประสบการณ์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นจากภาคธุรกิจ