สงครามการค้าจีน-อเมริกา กระทบธุรกิจไทย อเมริกากีดกันสินค้านำเข้าจากทั่วโลก ไทยถูกบีบให้ซื้อสินค้าอเมริกันมากขึ้น ทุนจีนในไทยอาจมีมากขึ้น