ตลาดอุปกรณ์สวมใส่ไฮเทคโตไม่หยุด คาดการณ์ทั่วโลกจะแตะ $81,500 ล้าน หูฟัง สมาร์ทวอทซ์ สมาร์แพทซ์ โตสุด รายงานผล 2562-2565 จากการ์ทเนอร์