แจ็ค หม่า เคยบอกว่าเกลียด บิล เกตส์ เพราะหาว่าเขาเอาโอกาสธุรกิจไปหมด แต่ที่จริงเป็นข้ออ้างที่เขาปิดกันตัวเอง วันนี้ บิล เกตส์ เป็นแบบอย่าง แจ็ค หม่า

แรงบันดาลใจสร้างหุ่นยนต์ “คนเหล็ก” นักวิทยาศาสตร์จีนเคยดูตอนอายุ10ขวบ หุ่นยนต์โลหะนุ่มปรับสภาพร่างตัวเองได้ ใช้ประโยชน์ภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ

จีนสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ยิงลูกปืนออกไป มีปัญหาค่อยตามแก้ รัฐบาลชี้นำ มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ไม่สนใจพวกต่อต้านการเปลี่ยนแปลง