ฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษแนวตั้ง 14 ชั้น ได้พื้นที่เพราะปลูก 75,000 ตารางฟุต ผลผลิตมากถึง 1,000 เมตริกตันต่อปี ใช้หุ่นยนต์ ใช้พลังงานลม ใช้ไฟ LED