กูเกิล ใช้เทคโนโลยีสร้างเกษตรที่ยั่งยืน หุ่นยนต์ AI เอาข้อมูลทุกด้านมาร่วมคำนวณ แก้ปัญหาที่ต่างกันของพืชแต่ละชนิด ใช้ยาฆ่าแมลงเฉพาะจุด ลดต้นทุน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม