ประชากรโลก91%หายใจอากาศที่ไม่ปลอดภัย การวิจัยพบว่าคนฉลาดน้อยลงเพราะสูดมลพิษ ทำให้คนตายปีละมากกว่า4ล้านคน

Proceedings of the National Academy of Sciences ได้รายงานผลการวิจัยเมื่อวันจันทร์ที่ 27-08-2018 มีข้อสรุปว่า มลพิษทางอากาศมีผลในระยะยาวต่อความสามารถของผู้คนทั้งทางด้านการพูดและการคำนวณ

การวิจัยระยะยาวทั้งจากอเมริกาและจีนมีข้อบ่งชี้ว่า มลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุทำให้คนมีความฉลาดน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีอายุมากขึ้น

การวิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างนับหมื่นคน เป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลการศึกษาในปี 2010 กับ 2014 โดยมีการสำรวจด้วยคำถามมาตรฐานทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 24 ข้อ และการจดจำภาษา 34 คำ จากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป

ผลการศึกษาชี้ชัดว่า ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมีมลพิษในอากาศสูง ยิ่งทำคะแนนได้ต่ำ

คนที่มีอายุมากขึ้นจะได้รับผลกระทบมากขึ้นอย่างชัดเจน การศึกษาพบว่าจะแย่เป็นพิเศษในคนที่มีอายุตั้งแต่ 64 ปีขึ้นไป

World Health Organization รายงานว่าในแต่ละปีมีคนตายมากกว่า 4 ล้านคนจากมลพิษที่อยู่ในอากาศ ในขณะที่ทั่วโลกมีประชากรประมาณ 91% กำลังสูดอากาศอยู่ในเขตที่มีมลพิษเกินมาตรฐานที่คนจะรับได้

มลพิษทางอากาศส่งผลต่อทุกคน ในรายงานของ Yale School of Public Helth’s Xi Chen มีการศึกษาพบว่า คนที่สูดอากาศพิษเข้าไปต่อเนื่องนานๆ ทำให้ระดับการศึกษาถดถอยไปประมาณหนึ่งปี

ข่าวภัยร้ายที่เกิดจากมลพิษในอากาศ กลายเป็นข่าวที่สำนักข่าวใหญ่ๆทั่วโลกพร้อมใจกันนำเสนอ เหมือนต้องการสร้างเสียงสะท้อนไปให้รัฐบาลต่างๆได้ตะหนักมากขึ้นถึงความเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับทุกคนบนโลก

https://www.cnbc.com/2018/08/28/air-pollution-could-cause-reduction-in-intelligence-study-says.html

https://www.scmp.com/news/china/article/2161592/air-pollution-causes-huge-reduction-intelligence-study-reveals

https://www.theguardian.com/environment/2018/aug/27/air-pollution-causes-huge-reduction-in-intelligence-study-reveals

https://news.sky.com/story/air-pollution-causes-huge-reduction-in-intelligence-study-suggests-11484039

https://www.independent.co.uk/environment/air-pollution-intelligence-cognitive-ability-arithmetic-verbal-skills-a8510431.html

Air pollution ‘significantly lowers your intelligence’, study finds

 

Leave a Reply