TikTok เผยความสำเร็จจากโครงการ “TikTok for OTOP” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่นเฟสแรกกับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับ OTOP กว่า 530 รายทั่วประเทศ