2020 เทสล่ามีระบบออโตโนมัสระดับ 5 ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนมาช่วยขับรถ รถเทสล่าที่วิ่งอยู่ ป้อนข้อมูลการเรียนรู้ ศึกษาจากระบบจำลอง ยังไม่เพียงพอ

ระบบค้นหาอัจฉริยะ AI ที่วิเคราะห์เป็น เรียนรู้จากทุกเว็บทุกภาษาไม่เคยหยุด ใช้ข้อมูลใหม่ ดูความเชื่อมโยงทุกด้าน รายงานข้อมูลสังเคราะห์ที่น่าเชื่อถือ