Acrobat Pro ปรับปรุงฟังก์ชั่น e-Sign เพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทรานส์ฟอร์มงานเอกสารสู่ดิจิทัล พร้อมเข้าถึงลูกค้าดิจิทัลทุกที่ ทุกเวลา