งานวิจัยของดีลอยท์เผยให้เห็นว่า ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่ได้รับการแก้ไข อาจสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจโลกถึง 178 ล้านล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2070