เดลล์ เทคโนโลยีส์ เผยผลสำรวจบ่งชี้ 31% ขององค์กรธุรกิจในไทย (เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น17% และทั่วโลก 18%) กำลังบ่มเพาะนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ