ประกันภัยแห่งอนาคต เน้นป้องกันปัญหา ใช้ AI คาดการณ์สุขภาพก่อนป่วยรุนแรง เซนเซอร์ตรวจกลูโคสโรคเบาหวาน ตรวจเลือดค้นหามะเร็งเริ่มแรกได้ 50 ชนิด