มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดสอน หลักสูตร Learn AI  ฟรีทางออนไลน์  เรียนเมื่อไหร่ เรียนกี่ครั้งก็ได้ สำหรับทุกคน ในโครงการ AI for ALL