HPE พลิกโฉมการจัดการวงจรข้อมูลด้วย HPE Alletra ที่มาพร้อมบริการไฟล์ บล็อก และการป้องกันข้อมูลรูปแบบใหม่ครอบคลุมการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด