เน็ตแอพพร้อมช่วยองค์กรปรับตัวอย่างยืดหยุ่นในโลกไฮบริดคลาวด์ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพและบริการข้อมูลองค์กรสู่ระบบคลาวด์

เนทติเซนท์ จับมือ“หัวเว่ย คลาด์” เปิดตัว netizen.cloud ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับ SAP ERP สร้างองค์กร Digital Enterprise ขับเคลื่อนอนาคตธุรกิจไทย