ประกาศ! รายชื่อตัวแทนเยาวชนไทย มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในการประกวดแผนธุรกิจเฟดเอ็กซ์/จูเนียร์อะชีพเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด ชาเล้นจ์ ระดับประเทศ