Leapfrog ไม่เสียเวลากับเทคโนโลยีเก่า ประเทศกำลังพัฒนา กำลังก้าวกระโดด ประเทศที่เจริญแล้ว ยังเสียดายของเก่า

Leapfrog มีความหมายแบบตรงตัวว่า “กบกระโดด” เป็นคำที่ใช้บรรยายการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ บริษัท องค์กร หรือแม้แต่ประเทศ คือ การก้าวกระโดดไปสู่เทคโนโลยีที่สูงกว่า ไม่ต้องก้าวแบบค่อยเป็นค่อยไป

การก้าวกระโดดที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด

ประเทศจีนจัดอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการติดต่อผ่านโทรศัพท์ในประเทศจีนมีไม่ทั่วถึง โครงข่ายโทรศัพท์ไม่สามารถลากสายโทรศัพท์ครอบคลุมได้ทั่วประเทศ แต่เมื่อมีอินเตอร์เน็ตกระจายเข้าพื้นที่ห่างไกลซึ่งโครงข่ายโทรศัพท์แบบดั้งเดิมยังไปไม่ถึง คนในพื้นที่ซึ่งไม่เคยมีโอกาสแม้แต่การใช้โทรศัพท์พื้นฐานมาก่อน ก็ได้ก้าวกระโดดไปใช้สมาร์ทโฟน

คนจีนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีบัตรเครดิต บางส่วนไม่มีแม้แต่บัญชีธนาคาร แต่วันนี้คนจีนเกือบทั่วประเทศได้ใช้บริการทางด้านการเงินแบบออนไลน์ของ Alibaba และ Tencent โอนเงิน จ่ายเงิน ซื้อสินค้าออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ทุกอย่างทำได้ผ่านสมาร์ทโฟน

ประเทศกำลังพัฒนาที่ทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ในประเทศ จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้สำหรับคนจนหรือคนระดับล่าง ทำให้มีโอกาสก้าวทันโลก มีโอกาสพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ในประเทศที่เจริญแล้ว มีการเปิดรับเทคโนโลยีต่อเนื่อง แต่ยุคนี้เทคโนโลยีก้าวเร็วมากจนหลายๆองค์กรเปลี่ยนแปลงตามของใหม่ไม่ทัน ทำให้รู้สึกเสียดายหรือไม่แน่ใจที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะเทคโนโลยีเดิมที่ลงทุนไปมากแล้วยังไม่คืนทุน

บัตรเครดิต มีใช้ในกลุ่มคนฐานะดีที่เป็นส่วนน้อยของประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนา และประชาชนในประเทศที่เจริญแล้วมีใช้กันเป็นส่วนใหญ่ การเปิดใจรับระบบการเงินออนไลน์ผ่านแอปของคนกลุ่มนี้อาจยากหน่อย เพราะยังเชื่อถือกับระบบเก่าที่คุ้นเคย ความไว้ใจต่อผู้ให้บริการใหม่อาจยังมีน้อย

บริษัทที่ยังยึดติดกับของเก่า ใช้วิธีการเดิมๆ ใช้เทคโนโลยีตกยุค มีโอกาสมากที่จะถูกดิสรัปจากผู้แข่งขันใหม่ที่เป็นสตาร์ทอัพเล็กๆ

การบอกให้คนเก่าๆในองค์กรเดิมยอมปรับเปลี่ยนทันที อาจเป็นเรื่องยาก มีผู้บริหารระดับสูงบางแห่งของบริษัทใหญ่ๆใช้วิธีการแบ่งหน่วยงานเป็นสองรูปแบบ หน่วยงานเดิมยอมปล่อยให้มีการทำงานแบบเก่า ใช้เทคโนโลยีเก่า อีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำงานเรื่องเดียวกันแต่เปิดใหม่ขึ้นมา ใช้วิธีการทำงานแบบก้าวกระโดด ทำงานแบบใหม่ ใช้เทคโนโลยีใหม่ ในระยะยาวจะมาทำการเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นความแตกต่าง ซึ่งจะเห็นภาพชัดเจนว่า วิธีการแบบใหม่ดีกว่า แล้วค่อยยุบเลิกวิธีการเก่าๆ

หันมาดูไทยแลนด์ 4.0 ในวันนี้ ฟังดูแล้วเหมือนประเทศไทยกำลังจะ Leapfrog ครั้งใหญ่ แต่สิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำ มันไม่ได้ไปทางเดียวกัน

โลกกำลังก้าวกระโดดไปสู่ยุครถไฟฟ้า 100% แต่ภาครัฐไทยยังยึดติดกับรถใช้น้ำมัน สนับสนุนให้พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป ปล่อยให้บริษัทรถยนต์ที่ผลิตเครื่องยนต์สันดาปภายในได้คืนทุนเครื่องจักรเก่าก่อน สนับสนุนรถไฮบริดที่ใช้น้ำมันอย่างเดียวไปก่อน ส่วนพวกรถไฟฟ้ารอช้าหน่อย

ในส่วนของบริษัทเอกชนที่ไม่มีภาครัฐคอยปกป้องธุรกิจให้ รู้ตัวว่าจะต้องแข่งขันกับพวกที่ใช้เทคโนโลยีใหม่จากต่างประเทศ เริ่มมีการปรับตัวกันบ้างแล้ว

บริษัทที่ไม่ยอม Leapfrog เดินหน้าแบบก้าวกระโดดในวันนี้ อาจไม่มีชื่ออยู่ให้เห็นในอนาคตอีกต่อไป….

 

Leave a Reply