สั่งงานให้หุ่นยนต์ทำงานได้ด้วยจิตใจ

NeU เป็นทีมนักวิจัยซึ่งร่วมทุนระหว่าง Tohoku University และ Hitachi ได้ร่วมกันสร้างอุปกรณ์ Headband เป็นสายคาดหัวซึ่งผู้สวมใส่สามารถควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ของเล่น Zaku Gundam ด้วยจิตใจ ไม่ต้องกดปุ่มสั่งงานอะไร

เฮดแบรนด์ทำหน้าที่เป็นเซนเซอร์เชื่อมการทำงานของสมองเพื่อสั่งงานหุ่นยนต์

มีการตั้งโปรแกรมให้อุปกรณ์ส่งข้อมูลการทำงานของสมองไปยังแอป ZEONIC TECHNICS แบบเรียลไทม์ เพื่อกระตุ้นการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์

อุปกรณ์ที่อยู่ในสายคาดหัว สามารถวัดการทำงานของสมองที่แบ่งเป็นสามระดับ เชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวเฉพาะอย่างของหุ่นยนต์

ผู้ใช้สามารถสั่งงานผ่านแอปแบบแมนนวล ตัวเซนเซอร์สามารถตรวจวัดความดันเลือดซึ่งมีการไหลเวียนอยู่บริเวณด้านหน้าของสมอง หลังจากนั้นจะโปรแกรมอุปกรณ์ให้ส่งกิจกรรมที่เป็นข้อมูลของสมอง ส่งไปให้หุ่นยนต์เพื่อสั่งงานให้เคลื่อนไหวตามที่ต้องการ

แม้ว่าวันนี้จะยังไม่สามารถสั่งงานได้หลายแบบอย่างอิสระ แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาที่ก้าวล้ำในอนาคต

มันน่าสนใจมากที่ได้เห็นวิธีการทำงานที่ดูเรียบง่ายในการใช้งาน และความเร็วในการตอบสนองของหุ่นยนต์เมื่อได้รับคำสั่งจากจิตใจผู้สวมใส่เฮดแบรนด์

อุปกรณ์ใหม่ที่อยู่ในสายคาดหัวนี้ ช่วยทำให้ทุกคนสามารถควบคุมหุ่นยนต์ของเล่นกันดัมได้ด้วยใจ

Headband ที่เห็นอยู่นี้เป็นตัวต้นแบบ ซึ่ง NeU ร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตของเล่นยักษ์ใหญ่ Bandai

จุดเริ่มต้นก้าวเล็กๆ จะเป็นเครื่องชี้ทางสำหรับการสร้างอุปกรณ์ที่ก้าวล้ำมากขึ้น

วันนี้เป็นแค่ของเล่นที่ดูน่าสนุก แต่ในอนาคตมันอาจกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มศักยภาพของมนุษย์

ทำให้มนุษย์สามารถสื่อสารแบบรีโมทโดยไม่ต้องใช้รีโมท แค่คิดก็ทำให้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรสามารถเคลื่อนไหวตามที่ต้องการได้

ในอนาคต หากมีการพัฒนาที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น อาจเห็น คนป่วย คนพิการ ผู้สูงวัย หรือคนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ใช้อุปกรณ์นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของตัวเอง ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น…..

https://www.inceptivemind.com/headband-device…/16140/

Leave a Reply