Social Distancing หนีไวรัสโดยไม่ใช้ยา จะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติ ได้อย่างไร? รถเมล์ รถตู้ รถไฟฟ้า ห่าง 2 ม.ได้กี่คน? ถึงเวลาปรับเปลี่ยนสร้าง New Normal

ครึ่งโลกร้องขอความช่วยเหลือจาก IMF จะมีเงินช่วยเหลือคนทั้งโลกหรือเปล่า? โลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ แต่ละประเทศ คงต้องหาทางพึ่งตัวเอง