FBI สืบหาผู้ร้ายจากผู้ที่อ่านบทความ มีหมายศาลขอ IP address, เบอร์โทร ผู้ร้ายอาจเข้ามาอ่านเรื่องของตัวเอง หนังสือพิมพ์โต้กลับ ขัดรัฐธรรมนูญ