วัคซีน 16 ล้านโดสสยามไบโอไซเอนซ์ มิถุนายนฉีดคนแก่และคนมีโรคเรื้อรัง ปี 2564 ไทยมีวัคซีนรวม 100 ล้านโดส สิงหาคมเริ่มฉีดคนทั่วประเทศไทย

คนเยอะ พื้นที่ปิด อันตรายติดโควิด-19 แพร่เชื้อผ่านทางอากาศน่ากังวลที่สุด ฉีดวัคซีนแล้ว อยู่พื้นที่ปิดต้องใส่มาสก์ หลายชาติเริ่มผ่อนปรนพื้นที่กลางแจ้ง