รถใส่สเก็ตวิ่งในอุโมงค์200กม.ต่อชม. คนเดินถนนและนักปั่นจักรยานได้สิทธิ์ก่อน ค่าโดยสารถูกกว่ารถเมล์ เริ่มทดลองใช้ฟรีปีนี้

อีลอน มัสต์ ประกาศว่า…อุโมค์ใต้ดินแห่งแรกใน LA ของ The Boring Company เกือบสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติขั้นสุดท้าย โดยจะให้ทดลองใช้ฟรีในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า

เมื่อระบบทำงานได้อย่างสมบูรณ์จะจัดลำดับความสำคัญให้กับคนเดินเท้าและนักปั่นจักรยานได้รับบริการก่อน มีการยืนยันว่าค่าโดยสารจะถูกกว่ารถเมล์

นอกจากยานพาหนะที่เรียกว่า Pods สำหรับผู้โดยสารส่วนรวม 8-16 คน ระบบสามารถรองรับให้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทางในอุโมงค์ได้ด้วย เป็นการนำรถไปไว้บนสเก็ตไฟฟ้าแล้วปล่อยให้มันวิ่งพาไปจุดหมายเอง ด้วยความเร็ว 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

The Boring Company เรียกระบบเดินทางนี้ว่า Loop ซึ่งรองรับการเดินทางสาธารณะในเมืองซึ่งมีระยะทางไม่ไกลคล้ายรถไฟฟ้าใต้ดิน แต่ลูปมีความคล่องตัวกว่า มีสถานีขึ้นลงเล็กๆกระจายไปทั่ว สถานีแต่ละแห่งใช้พื้นที่เท่ากับขนาดที่จอดรถ 1 คัน เมื่อรถอยู่บนสถานี ลิฟท์จะเลื่อนลงไปในอุโมงค์ แล้วเดินทางด้วยสเก็ตไฟฟ้า พารถจากสถานีย่อยไปเส้นทางหลัก และนำไปส่งตามจุดหมายย่อยหลายแห่งทั่วเมือง

ขณะนี้ The Boring Company อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการทำสัญญาหลายแห่ง คือ Hawthorne, Los Angeles, East Coast, Chicago

สำหรับอุโมงค์ที่จะเริ่มทดลองใช้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้ มีระยะทางประมาณ 2.7 ไมล์ หรือ 4.3 กิโลเมตร เป็นระยะทางสั้นๆเพื่อพิสูจน์ระบบการทำงาน ก่อนที่จะมีการสร้างเป็นโครงการใหญ่สำหรับการเดินรถใน Los Angeles และ Culver City

นั่นหมายความว่า โลกกำลังจะได้ระบบขนส่งใต้ดินแบบใหม่ซึ่ง เร็วกว่า ถูกกว่า เข้าใกล้จุดหมายมากกว่า หากพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพตามแผนจริงๆ คงมีการนำไปใช้ทุกแห่งทั่วโลกอย่างแน่นอน…..

https://www.boringcompany.com/faq/

https://www.theverge.com/2018/5/11/17343530/elon-musk-free-test-rides-boring-company-la-tunnel

Leave a Reply