“เลือกงานที่รัก และคุณจะไม่ต้องทำงานซักวันในชีวิต”

คำแนะนำให้เลือกทำงานที่รัก เคยได้ยินคนดังฝรั่งชาวอเมริกันและยุโรปพูดให้ฟังมานานจนคิดว่ามีต้นตอมาจากชาวตะวันตก แต่ที่จริงเป็นคำสั่งสอนของบรมครูจีน ขงจื๊อ ซึ่งอยู่ในยุคใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้า ผ่านมานานมากกว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว!!!

Leave a Reply