4 กรกฎาคม วันชาติอเมริกา สงครามกดขี่คนเชื้อชาติเดียวกัน

วันที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับวันชาติอเมริกา เพื่อเป็นการย้อนระลึกถึงการประกาศอิสรภาพจากเจ้าอาณานิคมสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ

ที่จริงพวกที่ประกาศอิสรภาพในอเมริกาก็เป็นคนเชื้อสายเดียวกับเจ้าอาณานิคมอังกฤษ คุยกันรู้เรื่องด้วยภาษาเดียวกัน แต่เหตุผลใหญ่ของการทำสงครามเป็นเรื่องของผลประโยชน์

ประชาชนที่อยู่ในอเมริกาโดนเรียกเก็บภาษีจำนวนมากเพื่อเอาไปใช้ในประเทศแม่อย่างไม่เป็นธรรม ทำให้คนที่อยู่ในดินแดนอาณานิคมลุกขึ้นสู้ เศรษฐีและคนจนยืนหยัดขึ้นมาพร้อมๆกัน

จุดเริ่มต้นของสงครามที่ต่อต้านผู้มีอำนาจ เป็นเรื่องของการไม่ยอมให้ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไป

สหราชอาณาจักรคิดถึงผลประโยชน์ของแผ่นดินแม่มากเกินไป แม้ว่าคนที่อยู่ในอเมริกาจะมีเชื้อสายเดียวกับคนที่อยู่ในสหราชอาณาจักร พวกเขาก็ไม่ยอมให้ถูกเอาเปรียบ แต่ทั้งสองฝ่ายล้วนตระหนักดีว่าคงตัดกันไม่ขาด หลังสงครามเลิกไม่ว่าใครเป็นผู้ชนะก็ต้องติดต่อค้าขายระหว่างกันต่อไป ยังคงต้องอยู่ร่วมกันอีก

สังคมที่ไม่มีความยุติธรรมกับคนทุกกลุ่ม สังคมไม่มีวันสงบ ที่ไหนมีการกดขี่ ที่นั่นย่อมมีการต่อต้าน!!!

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Revolutionary_War

 

 

Leave a Reply