การทดลองเครื่องบินไฮเปอร์โซนิคจีน ครั้งแรกในโลกที่สร้างโดยมหาวิทยาลัย ไม่ได้สงวนเทคโนโลยีไว้กับทหารแล้วอนาคตเดินทางไปทุกที่ทั่วโลกใน2ช.ม.

มหาวิทยาลัยเซียะเหมินประเทศจีน ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลกที่สร้างและทดลอง Hypersonic Plane ของตัวเอง เป็นเที่ยวบินทดสอบครั้งแรกที่มีขึ้นในทะเลทรายโกบีเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 23-04-2019

นักวิชาการและนักศึกษาของ Xiamen University มีแผนระยะยาวที่จะสร้างเครื่องบินซึ่งสามารถเดินทางไปทุกแห่งในโลกภายในเวลาเพียงสองชั่วโมง

เทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิคไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ที่ผ่านมามีการสร้างและทดลองเฉพาะในวงการทหารเท่านั้น

การทดลองที่จัดทำโดยสถาบันการศึกษาคราวนี้ ถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่ เพราะจะไม่มีการจำกัดเทคโนโลยีไว้เพื่อการทำลายล้างสำหรับกองทัพเท่านั้น

อาวุธที่ติดตั้งระบบไฮเปอร์โซนิคสามารถเดินทางเร็วกว่าความเร็วเสียง 5 เท่า เป็นระบบป้องกันทางอากาศที่ก้าวหน้าที่สุด เป็นเทคโนโลยีลับสุดยอดของเพนตากอนสหรัฐอเมริกามาหลายทศวรรษ แต่วันนี้มหาวิทยาลัยจีนทำได้เอง และกำลังทดสอบให้ชาวโลกได้เห็น

Jiageng-1 ของมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน มี Shock Wave เป็น 2 เลเยอร์ เป็นการออกแบบใหม่ที่ทำให้สามารถเปลี่ยนจากความเร็วในระดับซุปเปอร์โซนิคไปเป็นโฮเปอร์โซนิคได้อย่างราบลื่น ยกตัวเองได้มากขึ้นและยอมให้ตัวเครื่องบินเดินทางต่อไปโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลง

โครงการนี้เริ่มด้วยการออกแบบในปี 2008 หลังจากการคำนวณที่จำเป็นด้วยคอมพิวเตอร์ ได้มีการสร้างแบบจำลองขนาดย่อไปยุโรป เพื่อเอาไปแสดงและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการออกแบบกับนักวิทยาศาสตร์ด้านไฮเปอร์โซนิคในยุโรป มีการทดสอบแบบซีมูเลชั่นในอุโมงค์ลมที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สหรัฐอเมริกากำลังตกอกตกใจกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโครงการอาวุธไฮเปอร์โซนิคของจีน และได้พยายามกีดกันนักวิทยาศาสตร์จีนจากนักวิจัยในตะวันตก แต่ประเทศในยุโรปอย่างเยอรมันได้เปิดประตูกว้างสำหรับจีน

แม้ว่าการทดสอบบินของ Jiageng-1 ครั้งนี้จะดำเนินการโดยมหวิทยาลัยเซียะเหมิน แต่รายละเอียดการทดสอบบางอย่าง เช่น เรื่องระยะในการเดินทาง ยังต้องเก็บเป็นความลับ เพราะโครงการนี้มีบางส่วนที่ออกทุนให้โดยกระทรวงกลาโหมจีน

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน เปิดเผยว่าการศึกษาเรื่องไฮเปอร์โซนิคในมหาวิทยาลัยค่อนข้างจะทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ต้องนำแนวคิดจากห้องแลปไปบินกันจริงๆบนฟ้า

แต่ถ้าเป็นสถาบันวิจัยของทหารทำการสร้างหรือทดลองกันเอง จะได้รับความสะดวกมากกว่าไม่ต้องเคลียร์พื้นที่ด้านความปลอดภัย มีสายงานที่เชื่อมต่อกันได้โดยตรง แต่เวลาสถาบันศึกษาต้องการทดลองเองต้องใช้เอกสารอนุมัติโครงการล่วงหน้ามากมาย

เป้าหมายระยะยาวที่ทางทีมวิจัยของมหาลัยเซี่ยะเหมินวางไว้ คือ การสร้างเครื่องบินไฮเปอร์โซนิคที่สามารถพาคนเดินทางไปทุกแห่งที่อยู่ในโลกได้ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ถ้าไฮเปอร์โซนิคมีการศึกษาและทดลองอย่างจริงจังในสถาบันศึกษา มันจะเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีนี้กระจายความรู้ในวงกว้าง และทำให้มีความก้าวหน้าเร็วขึ้น

เจอข่าวนี้ของจีน ทำให้มหาอำนาจโลกสหรัฐอเมริกาเริ่มวิตกกังวลแล้ว และคงกลัวว่าจะมีเทคโนโลยีไฮเปอร์โซนิคตามหลังจีน….

https://www.scmp.com/news/china/science/article/3007374/chinese-university-becomes-first-world-build-and-test-its-own

.

Leave a Reply