คุณครูAIจีน อาจปฏิวัติวงการศึกษาโลก นำAIมาใช้สอนเด็กจีนหลายสิบล้านคน ใครเรียนกับAI ผลการเรียนดีขึ้นเด่นชัด

ประเทศจีนกำลังวางเดิมพันครั้งใหญ่กับการเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาสปฏิวัติวงการศึกษาโลกโดยใช้ AI

เริ่มมีการทดลองนำ AI มาแทนที่และช่วยครูในงานการสอนนักเรียน

ผลการทดลอง แสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนจากผลการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อนักเรียนจีนได้เรียนรู้แบบใหม่

ในวันนี้ อัลกอริทึ่มของ AI มีส่วนร่วมในโครงการที่สามารถสร้างความก้าวหน้าในการเรียนการสอนของนักเรียนจีนหลายสิบล้านคน แต่มันยังอยู่ในช่วงทดลองเบื้องต้น

การทดลองในประเทศจีนครั้งนี้ อาจกลายเป็นหนทางที่จะสร้างมาตรฐานในการเรียนการสอนทั่วประเทศจีน และในระยะยาวอาจแผ่ขยายเป็นระบบการเรียนการสอนใหม่ของโลก

ตามรายงานแจ้งว่า องค์ประกอบ 3 อย่างที่ทำให้ AI ในประเทศจีน มีพลังต่อระบบการศึกษาของจีน และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น คือ

เรื่องแรก จีนมีการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุน AI อย่างชัดเจน เริ่มมีการทดลองนำมาใช้ในระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่สอง ผู้ปกครองและนักเรียนในประเทศจีน กำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรงด้านการศึกษา ไม่ต่างจากการแข่งขันด้านกีฬา ทุกคนยอมลองทำอะไรใหม่ๆทุกอย่าง แม้ว่ามันจะช่วยทำให้ผลการทดสอบของนักเรียนดีขึ้นเพียงเล็กน้อย

เรื่องที่สาม ประเทศจีนมีข้อมูลอย่างมหาศาลเพื่อฝึกฝนพัฒนาให้ AI ทั่วประเทศมีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นอย่างชัดเจน ผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัว ซึ่งแตกต่างจากประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกตะวันตก

การทดลองในวันนี้เริ่มกับเด็กนักเรียนไม่กี่สิบล้านคน เป็นเพียงส่วนน้อยของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา มัธยมต้น และมัธยมปลาย ในประเทศจีนซึ่งมีมากถึง 200 ล้านคน

AI ถูกฝึกฝนให้เข้าใจธรรมชาติของการเรียนการสอน มีต้นแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพจากครูที่มีความสามารถที่สุดในประเทศจีนจำนวนมาก แล้วนำมาประยุกต์สร้างรูปแบบที่ได้มาตรฐานของตัวเอง

การใช้ AI ช่วยครูสอน ทำให้ครูมีเวลาปรับปรุงนักเรียนเป็นรายบุคคลมากขึ้น เด็กบางคนมีเนื้อหาบางเรื่องที่เขายังมีความอ่อนด้อยหรือไม่เข้าใจ ครูสามารถช่วยจี้เฉพาะจุดเพื่อสอนให้มีความกระจ่างสำหรับแต่ละเรื่องแต่ละคนได้

ก่อนที่นักเรียนแต่ละคนจะเข้าระบบเรียนรู้กับ AI แค่ใช้คำถามเบื้องต้นไม่กี่ข้อ สามารถวัดผลพื้นฐานของผู้เรียนได้ เป็นการคัดกรองว่านักเรียนคนนั้นควรเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ระดับไหน

ที่จริง AI รู้ว่า… นักเรียนต้องการเรียนอะไร รู้ว่ามีอะไรที่นักเรียนคนนั้นยังไม่รู้ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องสอนให้นักเรียนคนนั้นมีพื้นฐานเรื่องนั้นให้แน่น

AI รู้ดีว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานดีในเรื่องไหนแล้ว เรื่องที่เก่งอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบฝึกหัดมากมายเหมือนระบบการศึกษาเก่าที่เคยทำ สามารถข้ามไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆทันที ทำให้การศึกษาเรียนรู้ก้าวหน้ามากขึ้น

ไม่ต้องเรียนโดยใช้กระดานดำเหมือนในห้องเรียนทั่วไป สื่อการเรียนการสอนทำผ่านคอมพิวเตอร์แลบท็อปสำหรับนักเรียนแต่ละคน

การศึกษาเรียนรู้กับเครื่องและ AI แบบเรียลไทม์ ตอบสนองหนทางการเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น หากนักเรียนคนไหนมีอะไรผิดพลาดจะรับทราบได้ทันที สามารถปรับปรุงให้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว

การเรียนภาษากับสมองกล จะไม่มีความผิดพลาดแบบมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ นักเรียนที่เรียนกับ AI มั่นใจได้ว่า ได้รับการฝึกฝนจากต้นฉบับที่มีความสมบูรณ์ที่สุด

ทฤษฎีหรือข้อมูลที่มีหลักตายตัว มีแบบแผนชัดเจน AI สามารถถ่ายทอดได้ดีและถูกต้องกว่าคนที่เป็นครูอย่างแน่นอน แต่มันอาจบกพร่องในเรื่อง ความรัก ความรู้สึก ที่ครูกับนักเรียนสามารถส่งผ่านกันด้วยใจ….

ในอนาคต การจดจำข้อมูลในระบบการศึกษาอาจมีความจำเป็นน้อยลง ทุกอย่างสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วเกือบจะทันทีในโลกออนไลน์

การคิดวิเคราะห์หรือประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนมาในโลกแห่งความเป็นจริง น่าจะเป็นสิ่งที่ระบบการศึกษาแห่งอนาคตจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้น!!!

https://futurism.com/the-byte/china-ai-teachers-education-worldwide

https://www.technologyreview.com/s/614057/china-squirrel-has-started-a-grand-experiment-in-ai-education-it-could-reshape-how-the/

.

Leave a Reply