Artificial Sun พระอาทิตย์ประดิษฐ์จีน สร้างนิวเคลียร์ฟิวชั่นแบบดวงอาทิตย์ แต่มีความร้อน 13 เท่าของดวงอาทิตย์ อนาคต โลกมีพลังงานสะอาดไม่จำกัด

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบัน ใช้หลักการแยกตัวของอาตอม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมาจากแร่ยูเรเนียม

แต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของจีนใช้ไฮโดรเจนและก๊าซดิวทีเรียม ที่มีชื่อโครงการว่า HL-2M มีหลักการทำงานแบบตรงกันข้าม ขบวนการฟิวชั่นขึ้นอยู่กับการบังคับให้อาตอมมาผสานรวมตัวเข้าด้วยกัน และเป็นหลักการเดียวกับการสร้างพลังงานความร้อนบนดวงอาทิตย์

มันเลยเป็นที่มาของคำว่า Artificial Sun หรือ พระอาทิตย์ประดิษฐ์ ไม่ได้หมายความว่ามีการสร้างพระอาทิตย์เทียมขึ้นไปอยู่บนฟ้า แต่สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าที่เลียนแบบการทำงานของดวงอาทิตย์

ถ้าสามารถขจัดอุปสรรคและปัญหาต่างๆได้จริง ในอนาคต โลกจะมีพลังงานสะอาดราคาถูกเมื่อเทียบกับพลังงานนิวเคลียร์ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน วิธีการใหม่นี้จะมีขยะของเสียน้อยกว่า

HL-2M สามารถสร้างพลังงานความร้อนได้สูงมากถึง 200 ล้านองศาเซลเซียส ในขณะที่ดวงอาทิตย์ให้ความร้อนสูงสุดเพียงแค่ 15 ล้านองศาเซลเซียส หมายความว่ามันสามารถให้ความร้อนเท่ากับ 13 เท่าของดวงอาทิตย์

โครงการนี้ของจีน มีหลักการมาจากโครงการวิจัยนานาชาติที่จีนมีส่วนร่วมด้วย คือ International Thermonuclear Experimental Reactor หรือ ITER ทำการวิจัยอยู่ในฝรั่งเศส ถือว่าเป็นโครงการนิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีงบประมาณสูงมากถึง 22,000 ล้านดอลลาร์ มี 35 ประเทศเข้าร่วมด้วย และคาดหมายว่าโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2025

แต่วันนี้จีนประกาศความคืบหน้าว่า HL-2M จะเริ่มดำเนินการได้จริงภายในปี 2020

HL-2M Tokamak เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สนามแม่เหล็กรูปวงห่วงยางในการเก็บกักพลาสมาที่มีความร้อนสูง เพื่อให้เกิดความสมดุลของพลาสมาที่มีความเสถียร

อุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องทำงานกับพลังงานความร้อนที่มีสูงเท่ากับดวงอาทิตย์ 13 ดวง เป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก ต้องหาวิธีประหยัดต้นทุนในการเก็บพลาสมาที่ร้อนจัดอย่างมาก และมั่นคงพอที่จะทำให้ปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดขึ้น

หากไม่มีการเริ่มทดลองทำกันตั้งแต่วันนี้ ก็จะไม่มีการเรียนรู้ และไม่มีวันประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

ในวงการไฟฟ้านิวเคลียร์ ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโลก แต่สำหรับคนจำนวนมาก พอพูดถึงนิวเคลียร์ ก็ยังคิดถึงการรั่วไหลของกัมมันตภาพรังสีของโรงไฟฟ้าในรัสเซียและญี่ปุ่น

ถ้าเทียบกับพลังงานฟอสซิลอื่นๆแล้ว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบใหม่สะอาดกว่ามาก ไม่ได้ใช้แร่ยูเรเนียมที่ดูน่ากลัว แต่เป็นไฮโดรเจนและก๊าซดิวทีเรียม

ถ้ามันมีต้นทุนถูกจริง ควบคุมได้ มันก็มีโอกาสเป็นหนึ่งในทางเลือกของพลังงานสะอาดของโลกเช่นกัน…..

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3039493/chinas-completed-artificial-sun-start-operation-2020

 

Leave a Reply