บิล เกตส์ มีที่ฟาร์มมากที่สุดในอเมริกา ใช้วิทยาศาสตร์เมล็ดพันธุ์เพิ่มผลผลิต เอาพืชมาทำเชื้อเพลิงชีวภาพราคาถูก