Data Analytics ช่วยทำให้รู้จักลูกค้าดีขึ้น รู้ว่าจะตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างไร

เจ้าของร้านกาแฟแห่งหนึ่ง เห็นลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วชงกาแฟเอสเปรซโซให้ทันที และเริ่มทักทายกันด้วยผลบอลเมื่อคืนที่ ลิเวอร์พลู ชนะ เลสเตอร์ 4 : 0

ตัวอย่างการตอบสนองลูกค้าแบบนี้เหมือนกับสิ่งที่ Data Analytics กำลังทำ แต่เจ้าของร้านกาแฟกำลังทำแบบแมนนวลที่ใช้ความจำของตัวเองในการใส่ใจลูกค้า ลูกค้าคนนี้เวลามาที่ร้านดื่มเอสเปรซโซทุกครั้ง การรู้จักกันมานานทำให้รู้ว่าเป็นแฟนทีมหงส์แดง การตอบสนองดังกล่าวช่วยผูกใจให้ลูกค้ารายนี้อยู่กับร้านกาแฟแห่งนี้ไปอีกนาน

แต่ในกรณีที่ธุรกิจมีลูกค้ามากๆ จะตอบสนองลูกค้าจำนวนมากๆได้อย่างไร ใครจำลูกค้าได้เกินหนึ่งพันคนบ้าง?

Data Analytics ที่ใช้เทคโนโลยีช่วย ทำให้เข้าใจลูกค้านับล้านๆคนได้!!!

คนด้านซ้ายที่ถ่ายภาพด้วย คือ คุณเยน ชิน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ PulseMetrics บริษัทผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ดาต้า

PulseMetrics เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Analytics โดยตรง มีลูกค้าในประเทศไทยในปัจจุบัน เช่น SCB, Central, Arkaney

คุณเยน ชิน เล่าให้ฟังถึงตัวอย่างบริการที่ทำอยู่ เช่น Marketing Analytics, Customer Segmentation, Propensity Modelling, Big Data Initiatives, Customer Lifetime Value Prediction, Pricing Optimisation

ถ้ามีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ทำได้

อยากรู้ว่าลูกค้าสินค้า A ของบริษัทเป็นใคร ก็สามารถเอาข้อมูลของคนที่ซื้อสินค้ามาประมวลผล แล้วสร้างเป็น Profile ของลูกค้า รู้ว่าคนซื้อแบรนด์ A ส่วนใหญ่เป็นเพศอะไร อายุเท่าไร ฐานะระดับไหน มีวิถีชีวิตอย่างไร ฯลฯ

เมื่อรู้ว่าลูกค้าเป็นใคร การทำการตลาดต่างๆสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยรวม หรือรายบุคคลได้

อย่างกรณีของเซ็นทรัล วันนี้มีบัตรเดอะวันคาร์ดที่เป็นลูกค้าของเซ็นทรัลมากถึง 16 ล้านใบ ลูกค้ารายไหนเป็นใคร ซื้ออะไรบ้าง มีข้อมูลดิจิทัลเก็บรวบรวมเอาไว้หมด สามารถเอาข้อมูลมาทำ Data Management, Data Visualization, Business Insight, Data Science

ข้อมูลถูกนำมาประมวลผลและวิเคราะห์แบบเจาะลึกเพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าอย่างละเอียด แยกออกว่าลูกค้าคนไหนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่หรือเล็ก เข้าใจวิถีชีวิต รู้ว่าสื่อไหนสามารถเข้าถึงลูกค้าแต่ละราย ฯลฯ

ในแง่ของการบริหารงาน ผู้บริหารที่มีข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่า ย่อมตัดสินใจได้ดีกว่าอย่างแน่นอน

Big Data ที่วันนี้มีอยู่มากมาย ถ้าไม่มีการเอามาวิเคราะห์อย่างมีหลักการ มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร และมันเป็นที่มาของศาสตร์แขนงใหม่ในยุคนี้ที่เรียกว่า Data Analytics

https://www.pulsemetrics.com/team-data-scientists

Leave a Reply