คอนกรีตมีชีวิต แบคทีเรียเติบโตได้เอง สร้างอิฐมีรูปทรงตามแม่แบบที่ต้องการ เลียนแบบการก่อตัวเปลือกหอยในทะเล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง

ภาพที่เห็นนี้เป็นอิฐจากห้องทดลอง นักวิทยาศาสตร์สร้างให้มันมีคุณสมบัติเชิงกลเหมือนปูน สามารถทำเป็นรูปทรงใดตามแบบที่ต้องการได้

มัน คือ คอนกรีตที่มีชีวิต!!!

ขบวนการสร้างวัสดุที่มีชีวิตนี้ คล้ายกับการก่อตัวของเปลือกหอยในมหาสมุทร

เริ่มจากการนำส่วนผสมของเหลวมารวมตัวกัน คือ แบคทีเรีย เจลาติน ทราย และสารอาหาร หลังจากนั้นเอาใส่ลงในแม่พิมพ์ ด้วยความร้อนและแสงอาทิตย์ แบคทีเรียจะผลิตผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตรอบๆอนุภาคทราย

เมื่อเย็นตัวลง เจลาตินจะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆแข็งตัวเป็นเจล จากนั้นใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงทำให้เจลแห้งลงเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับอิฐ เป็นขบวนการก่อตัววัสดุมีชีวิตที่เลียนแบบการก่อตัวของเปลือกหอยในทะเล

แต่ในปัจจุบัน อิฐมีชีวิตในห้องทดลองนี้ ยังไม่แข็งแรงเท่ากับอิฐทั่วไป ยังต้องใช้เวลาวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติม

การผลิตคอนกรีตทั่วไปในโรงงาน ใช้วัสดุหลายอย่างมาผสมกัน คือ กรวด ทราย ซีเมนต์ และน้ำ เป็นขบวนการผลิตที่ใช้วัสดุจำนวนมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก

ความต้องการใช้คอนกรีตบนโลก เป็นรองแค่ความต้องการใช้น้ำของมนุษย์

ถ้าใช้วิทยาการทางด้าน ชีววิทยาและสายพันธุ์ของแบคทีเรีย มาช่วยทำให้มันมีการเติบโตในอัตราเร่งมากๆ จะทำให้สามารถสร้างคอนกรีตที่มีชีวิต เหมือนการผลิตอิฐในโรงงานปัจจุบัน

อิฐ 1 ก้อนสามารถแบ่งตัวเป็นอิฐ 2 ก้อนด้วยการเพิ่มทรายและสารอาหารเข้าไป ผลการทดลองในวันนี้พบว่า อิฐที่มีชีวิต 1 ก้อน สามารถเพิ่มผลผลิตแตกหน่อกลายเป็นอิฐ 8 ก้อน

นักวิทยาศาสตร์จาก University of Colorado Boulder ได้ทุนวิจัยโครงการนี้จาก US Defense Advanced Research Projects Agency หรือ DARPA ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการผลิตในจำนวนมากขึ้น และทดลองมาใช้ในการก่อสร้างจริง

การค้นพบครั้งนี้ เป็นความก้าวหน้าที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ ทำให้พวกเราสามารถส่งต่อโลกให้กับคนรุ่นหลังในสภาพที่ไม่เสียหายมากนัก อาจช่วยทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น!!!

https://www.newscientist.com/article/2230263-living-concrete-made-from-bacteria-used-to-create-replicating-bricks/

 

Leave a Reply