คอนกรีตมีชีวิต แบคทีเรียเติบโตได้เอง สร้างอิฐมีรูปทรงตามแม่แบบที่ต้องการ เลียนแบบการก่อตัวเปลือกหอยในทะเล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง

นักวิจัยค้นพบวิธียืดอายุหนอนทดลอง อยู่นานขึ้น 500% ถ้าเป็นคน คือ 400 ปี นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน/จีนร่วมมือกัน พัฒนายาอายุวัฒนะคน อายุยืนยาวขึ้น

สร้างโปรตีนจากอากาศมาแทนถั่วเหลือง ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ แร่ธาตุ ป้อนให้แบคทีเรียในดินกลายเป็นโปรตีน 2025 พลังงานโซลาร์ ลม ทำให้เป็นจริง

ตรวจเจอมะเร็งตับอ่อนคนอยู่ไม่เกิน 5 ปี นักวิทยาศาสตร์อิสราเอลค้นพบวิธีรักษา ประสบความสำเร็จในการทดลองกับหนู ในอนาคต เตรียมทดลองกับหมูและคน