คอนกรีตมีชีวิต แบคทีเรียเติบโตได้เอง สร้างอิฐมีรูปทรงตามแม่แบบที่ต้องการ เลียนแบบการก่อตัวเปลือกหอยในทะเล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง

นักวิจัยค้นพบวิธียืดอายุหนอนทดลอง อยู่นานขึ้น 500% ถ้าเป็นคน คือ 400 ปี นักวิทยาศาสตร์อเมริกัน/จีนร่วมมือกัน พัฒนายาอายุวัฒนะคน อายุยืนยาวขึ้น