สอนฟิสิกส์ AI  มันค้นพบเรื่องใหม่ได้เอง ปัญญาประดิษฐ์จะกลายเป็นสุดยอดนักฟิสิกส์โลก

Physics มาจากภาษากรีกแปลว่า “ธรรมชาติ” วิชาฟิสิกส์เป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงาน ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ฯลฯ

การศึกษาของฟิสิกส์จะมีเรื่องเล็กๆในระดับอะตอม จนถึงเรื่องใหญ่ระดับจักรวาล

ผลการศึกษาทางฟิสิกส์ที่ค้นพบ สามารถนำไปใช้เป็นความรู้พื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอื่นๆอีกหลายอย่าง

หลักการฟิสิกส์ที่ค้นพบโดยนักฟิสิกส์คนหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์ จะถูกใช้เป็นทฤษฎีเพื่อการพัฒนาเรื่องใหม่ และอาจกลายเป็นทฤษฎีใหม่ที่ต่อยอดออกไป

กาลิเลโอค้นพบหลักการทางฟิสิกส์ด้านกลศาสตร์ว่า โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ นิวตันได้ใช้แนวคิดของกาลิเลโอมาพัฒนาสร้างทฤษฎีใหม่เป็น “กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน” ใช้หลักการเรื่อง “แรงโน้มถ่วง” มาอธิบายการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ

กฎว่าด้วยการเคลื่อนที่ข้อสอง (F = ma) ของนิวตัน ถูกไอน์สไตน์นำไปพัฒนาต่อเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป และกลายเป็นการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยีการนำร่องด้วยระบบจีพีเอสมีที่มาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป

โวลตาประดิษฐ์แบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า เออร์สเตดนำแบตเตอรี่ของโวลตาไปใช้ทดลองจนพบวิธีการใช้กระแสไฟฟ้าทำสนามแม่เหล็ก ต่อมาฟาราเดย์นำความรู้จากเออร์สเตดมาสร้าง “กฎการเหนี่ยวนำไฟฟ้าของฟาราเดย์”

การค้นพบต่างๆทางฟิสิกส์ เป็นการต่อยอดที่เกิดจากทฤษฎีหนึ่ง ไปเป็นเรื่องใหม่ที่อาจกลายเป็นทฤษฎีใหม่ แต่กว่าจะคิดค้นเรื่องใหม่ได้ ต้องใช้เวลานาน หรือคนที่ค้นพบอาจเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดระดับรางวัลโนเบล

แต่วันนี้วงการฟิสิกส์โลกกำลังจะพลิกโฉมครั้งใหญ่

AI สามารถเรียนรู้หลักการฟิสิกส์ของ นิวตั้น ไอน์สไตน์ ฟาราเดย์ และนักฟิสิกส์ชั้นยอดทุกคนที่โลกเคยมีมา มันจะกลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นนักฟิสิกส์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก!!!

นักวิจัยจาก Duke University ค้นพบวิธีสอนฟิสิกส์ให้กับ AI และมันสามารถเอาสิ่งที่เรียนรู้จากหลักการฟิสิกส์ทั้งหมด มาค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเอง และทำได้อย่างรวดเร็ว

บทความทางวิชาการที่นำเสนอใน Advanced Optical Materials เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2022 รายงานว่า ได้ใช้ Machine Learning Algorithms ช่วยระบุลักษณะของวัสดุทางวิศวกรรมที่เรียกว่า Metamaterials ได้สำเร็จ ทำให้เข้าใจว่ามันโต้ตอบกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไร

AI มีข้อมูลทฤษฎีที่มันได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทางฟิสิกส์ ทำให้มันสามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆเกี่ยวกับ Metamaterials ได้สำเร็จ และมีหลักการที่สามารถอธิบายได้อย่างสมเหตุผล

ทีมนักวิจัยของ Duke University เรียก AI ของพวกเขาว่า “Lorentz Model”

สิ่งที่ “Lorentz Model” ค้นพบในโลกฟิสิกส์ จัดอยู่ในระดับเดียวกับนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะของโลก

ถ้า AI ถูกพิจารณาให้ร่วมรับรางวัลโนเบลด้วย เราจะได้เห็นมันเป็นผู้ชนะรางวัลสุดยอดนักฟิสิกส์โลกแน่ๆ!!!

https://scitechdaily.com/teaching-physics-to-ai-can-allow-it-to-make-new-discoveries-all-on-its-own/

https://panyasociety.com/pages/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA/

https://en.wikipedia.org/wiki/Physics

Leave a Reply