นอร์เวย์ ต้นแบบเปลี่ยนผ่านสู่รถไฟฟ้า ผลิตน้ำมันและก๊าซได้มาก แต่รักษ์โลก 2025 ทั้งประเทศขายแต่รถไฟฟ้า 100%

ปี 2013 นอร์เวย์ขายรถไฟฟ้าได้ 5.5%

ปี 2018 ยอดขายรถไฟฟ้านอร์เวย์เพิ่มเป็น 31.2%

ปี 2019 ยอดขายรถไฟฟ้า BEV ที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น ขายในนอร์เวย์ได้ 42.4%

ปี 2020 มีการคาดการณ์ว่า ส่วนแบ่งตลาดของรถไฟฟ้าในนอร์เวย์จะมีประมาณ 50-60% ของยอดขายรถทั้งประเทศ

ภายในปี 2025 นอร์เวย์จะเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้เห็นอวสานของรถใช้น้ำมัน รถทุกคันที่ขายได้ในนอร์เวย์ภายในปี 2025 จะเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด

ปี 2019 ยอดขายรถทั้งประเทศนอร์เวย์มี 142,381 คัน เป็นยอดขายรถที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 60,316 คัน เทสล่า โมเดล 3 มียอดขายเป็นอันดับหนึ่ง แบรนด์ที่ขายดีที่สุด 10 อันดับแรก เกือบทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้า

ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชาชน ช่วยทำให้มีการยอมรับรถไฟฟ้ากันมาก และมีมาตรการหลายอย่างที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยตรง เช่น

นอร์เวย์ ไม่มีภาษีขายรถไฟฟ้า

คนขับรถไฟฟ้าในนอร์เวย์ ไม่ต้องเสียภาษีรายปีการใช้ถนน

ผู้ที่ใช้ทางด่วนในนอร์เวย์ หากวิ่งด้วยรถไฟฟ้า จะได้ลดราคาค่าผ่านทาง

จอดรถบนที่จอดรถสาธารณะในนอร์เวย์ หากเป็นรถไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าจอดรถ

รถไฟฟ้าในนอร์เวย์มีสิทธิ์วิ่งบนถนนในช่องบัสเลน

นอร์เวย์มีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าทุกพื้นที่ ไม่มีปัญหาการเดินทางทั่วประเทศ

ประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันและก๊าซได้มากที่สุดในยุโรป แต่กำลังเป็นประเทศต้นแบบของโลกที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจากรถใช้น้ำมัน ไปเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เร็วที่สุด

วันนี้ประเทศไทยกำลังมีปัญหาอากาศพิษ ช่วงไหนอากาศปิดก็ต้องสูดพิษของตัวเอง ส่งต่อไปเป็นภาระให้ใครไม่ได้

สำหรับผู้บริหารประเทศที่คิดจริงจังกับการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ น่าจะไปดูงานในประเทศนอร์เวย์ แล้วเอาตัวอย่างดีๆมาใช้ในประเทศไทยบ้าง

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/after-teslas-record-year-in-norway-rivals-gear-up-for-2020?fbclid=IwAR0sN2fOGitPd-r4PXszI9tC8CL4K7JWzfLm92PiMKSJIOpqqWzpMjWmcig

 

Leave a Reply