ถ่านหิน ฆ่าคนตายปีละ 800,000 คน ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้โลก 20% เลิกใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีอยู่เร็วขึ้น ไม่สร้างใหม่ หันมาใช้พลังงานสะอาด